Prym Bias Maker - 12mm

Available
SKU
HPBM12
£10.80

Prym Bias Maker - 12mm. Tool for making bias binding

Prym Bias Maker - 12mm. Tool for making bias binding