Prym Bias Maker - 18mm

Available
SKU
HPBM20
£11.30

Prym Bias Maker - 18mm. Tool for making bias binding

Prym Bias Maker - 18mm. Tool for making bias binding